17 de Novembre, Festa de Santa Cecilia

Participació de la Coral Margalló a la Festa de Santa Cecília, en el teatre Plaza, organitzat per la Coral Germanor.