Convocatòria i Actes

Assemblea General Ordinària 16 de setembre de 2019

1) Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de l’ Assemblea anterior.

2) Informe de la situació econòmica al mes de Septiembre actual i pressupost de despeses pel present curs.

3) Calendari d’actuacions 2019/2020.

4) Propostes de dates per sopars i altres esdeveniments.

5) Debat sobre la Normativa interna de la Coral en aquells punto que algún membre consideri convenient modificar total o parcialment.

6) Situació tècnica de la Coral i objetius a curt i mitja plaç.

7) Precs i preguntes.

Assemblea General Ordinària 8 d’octubre de 2018

 1. Benvinguda
 2. Aprovació  Acta Sessió Anterior
 3. Informe de la Direcció
 4. Informe de Presidència
 5. Situació econòmica a 8 d’octubre de 2018
 6. Calendari provisional d’activitats
 7. Renovació Junta Directiva
 8. Torn de paraules

Assemblea General Ordinària 29 de gener de 2018

 1. Benvinguda
 2. Aprovació acta sessió anterior
 3. Informe presidència
 4. Informe gestió econòmica
 5. Pressupost 2018
 6. Calenadri Activtats 2018
 7. Debat

——————————————

Assemblea General Ordinària 11 de gener de 2017

 1. Benvinguda
 2. Aprovació acta sessió anterior
 3. Informe presidència
 4. Informe gestió econòmica
 5. Pressupost 2017
 6. Calenadri Activtats 2017
 7. Renovació Junta
 8. Debat