Junta Coral Margalló

En l’assemblea de l’11 de gener de 2017, es va fer renovació de càrrecs, essent escollits per majoria les següents persones:

Presidenta :  Montserrat Pallarés Parellada amb  DNI: 37371615-L

Vicepresidenta : Sue Correa amb DNI : X-0332181-S

Secretària: Maribel Sanz Cabrerizo amb DNI: 40830274-F

Tresorer: Francesc Sistac i Bret amb DNI: 38054419-E

Vocal responsable de Partitures: Lina Basseda Zammit

Vocals:  Glenis Knapman amb DNI: 45183231-F

Llorenç Rovira Olivella amb DNI: 37301517-W