Junta Coral Margalló

En l’assemblea extraordinària del 15 d’octubre de 2018, es va fer renovació de càrrecs, essent escollits per majoria les següents persones:

President :  Augusto Cruanyes

Secretari: Eugenio Arana

Tresorer: Francesc Sistac

Vocal d’activitats: Rosa González